Όροι κράτησης και πολιτική ακύρωσης

Πολιτική χρέωσης
Προκειμένου να πραγματοποίησετε την κράτηση, θα χρεωθεί άμεσα η κάρτα σας, ή θα πρέπει να καταθέσετε στον λογαριασμό μας, την συνολική αξία της κράτησης σας. Ο φόρος διαμονής εξοφλείται απευθείας στο 7Rizes κατά την άφιξή σας και είναι 1 ευρώ ανά δωμάτιο και ανά διανυχτέρευση. Η πιστωτική κάρτα είναι απαραίτητη για την διασφάλισης της κράτησής σας.
Πολιτική ακυρώσεων
Επιτρέπονται αλλαγές ή ακύρωση της κράτησης χωρίς χρέωση μέχρι 21 ημέρες πριν την ημερομηνία της άφιξής σας μέχρι 18:00 μ.μ. τοπική ώρα.
Εάν γίνει ακύρωση της κράτησης μέχρι 21 ημέρες πριν την ημερομηνία της άφιξής σας θα σας επιστραφεί το 100% της αξίας της κράτησης, είτε στην πιστωτική σας κάρτα είτε στον τραπεζικό σας λογαριασμό.
Εάν γίνει ακύρωση ή αλλαγή της κράτησης 
μετά το χρονικό αυτό διάστημα (0-20 ημέρες πρίν την ημερομηνία άφιξής σας),  ή σε περίπτωση μη εμφάνισης, δεν  πραγματοποιείται επιστροφή της αξίας της κράτησης.